Gần 100 ki ốt chợ TP. Hà Tĩnh đồng loạt đóng cửa

Ngày 27.11, chợ TP. Hà Tĩnh vẫn trong tình trạng đồng loạt đóng cửa. Ảnh: Trần Tuấn.
Ngày 27.11, chợ TP. Hà Tĩnh vẫn trong tình trạng đồng loạt đóng cửa. Ảnh: Trần Tuấn.