Quốc lộ 14 Gia Lai - Kon Tum:

Đường 800 tỉ đồng xuống cấp nghiêm trọng

Gói thầu số 6 do Cty 185 (địa chỉ tại TP.Vinh, Nghệ An) thi công, mặt đường bị nứt kéo dài. Ảnh: ĐÌNH VĂN
Gói thầu số 6 do Cty 185 (địa chỉ tại TP.Vinh, Nghệ An) thi công, mặt đường bị nứt kéo dài. Ảnh: ĐÌNH VĂN