VI PHẠM VÀ HẾT THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI QUẢNG NINH:

Doanh nghiệp vẫn không chịu trả đất

Vị trí mặt đất và mặt nước biển giao cho Cty TNHH Hoài Nam và Cty TNHH quốc tế Sao Bắc tại KCN Cái Lân, TP.Hạ Long.
Vị trí mặt đất và mặt nước biển giao cho Cty TNHH Hoài Nam và Cty TNHH quốc tế Sao Bắc tại KCN Cái Lân, TP.Hạ Long.