PHÚ XUYÊN, HÀ NỘI:

Doanh nghiệp “è cổ” lãnh hậu quả

Mảnh đất được chấp thuận đầu tư nằm trên cánh đồng Tròn, thôn Đào Xá, xã Hoàng Long.
Mảnh đất được chấp thuận đầu tư nằm trên cánh đồng Tròn, thôn Đào Xá, xã Hoàng Long.