Dấu hiệu vi phạm luật trong việc mời thầu tại Công ty Thuỷ điện Tuyên Quang

Lên top