Cục thi hành án Hà Nội: Nhắc xử lý Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm theo quy định

Công văn của Cục Thi hành án Hà Nội nhắc UBND TP Hà Nội.
Công văn của Cục Thi hành án Hà Nội nhắc UBND TP Hà Nội.