Công ty cổ phần Luyện cán thép Gia Sàng: Chưa ưu tiên giải quyết quyền lợi người lao động

NLĐ Công ty cổ phần Luyện cán thép Gia Sàng đã nhiều lần phải đến chầu chực trước văn phòng  để đòi quyền lợi chính đáng của mình. Ảnh Vinh Hải
NLĐ Công ty cổ phần Luyện cán thép Gia Sàng đã nhiều lần phải đến chầu chực trước văn phòng để đòi quyền lợi chính đáng của mình. Ảnh Vinh Hải