Vụ làm, sử dụng con dấu giả ở công ty cung ứng tàu biển Hải Phòng:

Công an Hải Phòng đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án

Thông báo đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án làm, sử dụng con dấu giả ở công ty cung ứng tàu biển Hải Phòng
Thông báo đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án làm, sử dụng con dấu giả ở công ty cung ứng tàu biển Hải Phòng