VIẾT TIẾP VỤ 12 HỘ DÂN THỊ XÃ SẦM SƠN, THANH HOÁ ĐÒI QUYỀN LỢI KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT:

Có thể tính đến phương án phá khách sạn để hỗ trợ đất cho dân

Ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá (thứ hai, phải sang) trong buổi trao đổi với 12 hộ dân. Ảnh: H.Đ
Ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá (thứ hai, phải sang) trong buổi trao đổi với 12 hộ dân. Ảnh: H.Đ