Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chuyện lạ ở Cần Thơ:

Bỗng dưng bị thi hành án!