Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

VỤ ÁN “HỦY HOẠI RỪNG KỲ QUẶC” Ở HUYỆN LÂM HÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG:

Bí thư tỉnh ủy chỉ đạo công an tỉnh làm rõ

Ông Phạm Văn Tam cho biết, vào ngày 24.4.2015, ông Tam đã nhờ Tài, cùng nhiều người lợp giúp mái tôn quán ăn này của nhà ông Tam.
Ông Phạm Văn Tam cho biết, vào ngày 24.4.2015, ông Tam đã nhờ Tài, cùng nhiều người lợp giúp mái tôn quán ăn này của nhà ông Tam.