Bất thường việc mời thầu tại Công ty Thuỷ điện Tuyên Quang

Lên top