Ăn chặn tiền hỗ trợ hạn mặn: Nhiều cán bộ bị kỷ luật, khởi tố

Lúa chết ở Kiên Giang trong đợt hạn mặn khốc liệt năm 2016. Ảnh: P.V
Lúa chết ở Kiên Giang trong đợt hạn mặn khốc liệt năm 2016. Ảnh: P.V
Lúa chết ở Kiên Giang trong đợt hạn mặn khốc liệt năm 2016. Ảnh: P.V
Lên top