Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Xuống đường và… cởi - đâu phải cách ăn mừng với tinh thần thể thao

Ảnh cắt từ clip.
Ảnh cắt từ clip.