Xôn xao đề xuất thành lập Bộ Du lịch: Tăng hiệu quả hay phình bộ máy?

Du lịch Việt Nam còn yếu kém so với nhiều quốc gia trong khu vực. Ảnh minh họa: Xuân Nhường
Du lịch Việt Nam còn yếu kém so với nhiều quốc gia trong khu vực. Ảnh minh họa: Xuân Nhường
Du lịch Việt Nam còn yếu kém so với nhiều quốc gia trong khu vực. Ảnh minh họa: Xuân Nhường