Xe container ngược chiều trên cao tốc: 4 mạng người và 1 án “oan” còn chưa đủ thức tỉnh sao?

Xe container quay đầu và chạy ngược chiều chắn gần hết lối trên cao tốc (ảnh cắt từ clip trên Facebook).
Xe container quay đầu và chạy ngược chiều chắn gần hết lối trên cao tốc (ảnh cắt từ clip trên Facebook).
Xe container quay đầu và chạy ngược chiều chắn gần hết lối trên cao tốc (ảnh cắt từ clip trên Facebook).
Lên top