Vực dậy ngành sư phạm: Quyết tâm của Bộ trưởng có thành hiện thực?

Giáo viên vùng cao điều kiện làm việc còn rất nhiều khó khăn. Ảnh: giaoduc.net.vn
Giáo viên vùng cao điều kiện làm việc còn rất nhiều khó khăn. Ảnh: giaoduc.net.vn
Giáo viên vùng cao điều kiện làm việc còn rất nhiều khó khăn. Ảnh: giaoduc.net.vn
Lên top