Vụ tượng 12 con giáp “khỏa thân”: Đưa ra tác phẩm xấu xí là coi thường thẩm mỹ người dân

Những bức tượng xấu xí ở Hòn Dáu.
Những bức tượng xấu xí ở Hòn Dáu.
Những bức tượng xấu xí ở Hòn Dáu.
Lên top