Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vụ tình - tiền Phương Nga - Toàn Mỹ: Kỳ lạ thái độ của dư luận!

Cao Toàn Mỹ rời khỏi toàn án sau khi Phương Nga được tại ngoại. Ảnh: Internet
Cao Toàn Mỹ rời khỏi toàn án sau khi Phương Nga được tại ngoại. Ảnh: Internet