Vụ Nguyễn Khắc Thủy dâm ô trẻ em: Cần bãi bỏ những tình tiết giảm nhẹ vô lý

Bị cáo Nguyễn Khắc Thủy tại phiên tòa phúc thẩm
Bị cáo Nguyễn Khắc Thủy tại phiên tòa phúc thẩm