Vụ học sinh bị phạt tát 231 cái: Bao giờ mới thoát được kiểu dạy trừng phạt?

(Ảnh: Lê Phi Long/LDO).
(Ảnh: Lê Phi Long/LDO).
(Ảnh: Lê Phi Long/LDO).
Lên top