Vụ Giám đốc Sở KHCN Ninh Bình tát lái xe: Cái tát vào niềm tin, giá trị con người