Vụ án Hồ Duy Hải giết người, cướp của: Bị cáo kêu oan, luật sư khép tội

Luật sư Võ Thành Quyết là luật sư chỉ định lại ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với gia đình Hồ Duy Hải, vi phạm quy định của pháp luật.
Luật sư Võ Thành Quyết là luật sư chỉ định lại ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với gia đình Hồ Duy Hải, vi phạm quy định của pháp luật.
Luật sư Võ Thành Quyết là luật sư chỉ định lại ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với gia đình Hồ Duy Hải, vi phạm quy định của pháp luật.