VTV đừng nên quá “cứng” với các điểm càphê bóng đá World Cup