Với án oan sai, chỉ xin lỗi và bồi thường chưa đủ

Bà Đỗ Thị Hằng đi kêu oan (ảnh to) và quyết định kháng nghị của VKSNDTC (ảnh nhỏ). Ảnh: Tiền Phong
Bà Đỗ Thị Hằng đi kêu oan (ảnh to) và quyết định kháng nghị của VKSNDTC (ảnh nhỏ). Ảnh: Tiền Phong