Vinh danh những người gieo hạt giống tâm hồn

Cô giáo như người mẹ hiền với học sinh. Ảnh: TL
Cô giáo như người mẹ hiền với học sinh. Ảnh: TL