Việt Nam tăng bậc về rượu bia: Không tự hào mà còn cảm thấy xấu hổ…

(Ảnh minh họa/nguồn: Vietnamnet).
(Ảnh minh họa/nguồn: Vietnamnet).
(Ảnh minh họa/nguồn: Vietnamnet).