Về nội quy Trường Lương Thế Vinh: Cần hướng trẻ đến tự giác thay vì cấm đoán

Nhà giáo Nguyễn Huỳnh Mai (Bỉ) cho rằng "lỗi" của trường Lương Thế Vinh là sự áp đặt các quy định trong bản Nội quy. Ảnh: BigSchool
Nhà giáo Nguyễn Huỳnh Mai (Bỉ) cho rằng "lỗi" của trường Lương Thế Vinh là sự áp đặt các quy định trong bản Nội quy. Ảnh: BigSchool
Nhà giáo Nguyễn Huỳnh Mai (Bỉ) cho rằng "lỗi" của trường Lương Thế Vinh là sự áp đặt các quy định trong bản Nội quy. Ảnh: BigSchool
Lên top