Vé hàng không đã cạnh tranh, sao lại áp giá sàn?

Việc áp giá sàn sẽ làm cho Vietjet mất lợi thế cạnh tranh bằng giá vé rẻ
Việc áp giá sàn sẽ làm cho Vietjet mất lợi thế cạnh tranh bằng giá vé rẻ
Việc áp giá sàn sẽ làm cho Vietjet mất lợi thế cạnh tranh bằng giá vé rẻ
Lên top