Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Vấn nạn giấy phép con không dễ gì loại bỏ

Nỗi ám ảnh mang tên 'giấy phép con' (ảnh minh họa)
Nỗi ám ảnh mang tên 'giấy phép con' (ảnh minh họa)