Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Vẫn còn hàng nghìn giáo viên "khóc dở mếu dở" vì lương!

Sau khi về hưu cô Trương Thị Lan phải làm 7 sào ruộng kiếm sống, vì lương hưu không đủ trang trải. Ảnh Hữu Anh.
Sau khi về hưu cô Trương Thị Lan phải làm 7 sào ruộng kiếm sống, vì lương hưu không đủ trang trải. Ảnh Hữu Anh.