Vẫn còn hàng nghìn giáo viên "khóc dở mếu dở" vì lương!

Sau khi về hưu cô Trương Thị Lan phải làm 7 sào ruộng kiếm sống, vì lương hưu không đủ trang trải. Ảnh Hữu Anh.
Sau khi về hưu cô Trương Thị Lan phải làm 7 sào ruộng kiếm sống, vì lương hưu không đủ trang trải. Ảnh Hữu Anh.
Sau khi về hưu cô Trương Thị Lan phải làm 7 sào ruộng kiếm sống, vì lương hưu không đủ trang trải. Ảnh Hữu Anh.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top