Uber, Grab: Rồi cũng “tát nước theo mưa”?

Ngoài GrabCar, UberX, dịch vụ GrabBike cũng tăng giá mạnh dịp Tết. Ảnh: Zing
Ngoài GrabCar, UberX, dịch vụ GrabBike cũng tăng giá mạnh dịp Tết. Ảnh: Zing
Ngoài GrabCar, UberX, dịch vụ GrabBike cũng tăng giá mạnh dịp Tết. Ảnh: Zing