Từ vụ cô giáo quỳ gối: Nan giải bài toán giáo dục học sinh hư

Trường Tiểu học Bình Chánh nơi vừa xảy ra vụ "quỳ" làm xôn xao dư luận cả nước. Ảnh: Kỳ Quan
Trường Tiểu học Bình Chánh nơi vừa xảy ra vụ "quỳ" làm xôn xao dư luận cả nước. Ảnh: Kỳ Quan
Trường Tiểu học Bình Chánh nơi vừa xảy ra vụ "quỳ" làm xôn xao dư luận cả nước. Ảnh: Kỳ Quan