Từ vàng mã đến bánh dày khủng: Sao cứ lãng phí và tự làm khổ mình!

Bánh dày khủng hơn 2 tấn được Sầm Sơn làm năm 2017 trong lễ đền Độc Cước (ảnh: TTVH SS).
Bánh dày khủng hơn 2 tấn được Sầm Sơn làm năm 2017 trong lễ đền Độc Cước (ảnh: TTVH SS).
Bánh dày khủng hơn 2 tấn được Sầm Sơn làm năm 2017 trong lễ đền Độc Cước (ảnh: TTVH SS).
Lên top