Tự truyện Công Vinh cho thấy… cái tầm, phát ngôn của HLV Lê Thụy Hải cho thấy cái tâm

Tự truyện của Lê Công Vinh.
Tự truyện của Lê Công Vinh.