Từ "lời đề nghị khiếm nhã" đến chuyện "vỗ mông là chào hỏi"

Phạm Lịch và Phạm Anh Khoa.
Phạm Lịch và Phạm Anh Khoa.
Phạm Lịch và Phạm Anh Khoa.
Lên top