Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Từ "lời đề nghị khiếm nhã" đến chuyện "vỗ mông là chào hỏi"

Phạm Lịch và Phạm Anh Khoa.
Phạm Lịch và Phạm Anh Khoa.