Từ "lời đề nghị khiếm nhã" đến chuyện "vỗ mông là chào hỏi"

Phạm Lịch và Phạm Anh Khoa.
Phạm Lịch và Phạm Anh Khoa.
Phạm Lịch và Phạm Anh Khoa.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top