Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Từ Kong đến thiên nga: Đừng có cái gì cũng mang ra Hồ Gươm

Được biết việc thả thiên nga do Công ty thoát nước Hà Nội thực hiện. Ảnh: TV
Được biết việc thả thiên nga do Công ty thoát nước Hà Nội thực hiện. Ảnh: TV