Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Từ Hiểu Đông đến Flores: Võ thuật không chấp nhận hư danh

Cao thủ Vịnh Xuân Flores (phải) và võ sư Trần Lê Hoài Linh (ảnh: TL).
Cao thủ Vịnh Xuân Flores (phải) và võ sư Trần Lê Hoài Linh (ảnh: TL).