Từ chuyện Thủ khoa thất nghiệp: “Lỗ hổng” lớn trong đào tạo đại học

Rất nhiều sinh viên có bằng cấp, điểm số rất đẹp nhưng thất nghiệp vì không đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Ảnh minh họa, nguồn: giaoduc.net.
Rất nhiều sinh viên có bằng cấp, điểm số rất đẹp nhưng thất nghiệp vì không đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Ảnh minh họa, nguồn: giaoduc.net.
Rất nhiều sinh viên có bằng cấp, điểm số rất đẹp nhưng thất nghiệp vì không đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Ảnh minh họa, nguồn: giaoduc.net.
Lên top