TS Lê Trường Tùng: Mỗi học sinh đóng 100 nghìn đồng/tháng để “giải cứu giáo viên“

TS Lê Trường Tùng - Chủ tịch HĐQT Đại học FPT (Abgr: FPT)
TS Lê Trường Tùng - Chủ tịch HĐQT Đại học FPT (Abgr: FPT)
TS Lê Trường Tùng - Chủ tịch HĐQT Đại học FPT (Abgr: FPT)
Lên top