Trường tư quyết “ôm” phí giữ chỗ: Viện cớ khó khăn để trút gánh nặng lên đầu phụ huynh

Lợi dụng khó khăn của phụ huynh, có trường ngoài công lập thu "phí giữ chỗ" lên tới hàng chục triệu đồng. Ảnh: Quỳnh Trang.
Lợi dụng khó khăn của phụ huynh, có trường ngoài công lập thu "phí giữ chỗ" lên tới hàng chục triệu đồng. Ảnh: Quỳnh Trang.
Lợi dụng khó khăn của phụ huynh, có trường ngoài công lập thu "phí giữ chỗ" lên tới hàng chục triệu đồng. Ảnh: Quỳnh Trang.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top