Trưởng BTC Hoa hậu Đại dương ơi, ông cũng biết "se sợi dây" rút kinh nghiệm đấy!