Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trông người mà ngẫm đến ta

Cảnh sát Philippine bắt giữ các con nghiện ma túy
Cảnh sát Philippine bắt giữ các con nghiện ma túy