Trở lại cách làm cũ, vỉa hè lại thất thủ

Ông Đoàn Ngọc Hải hết xuống đường, vỉa hè quận 1 lại bị lấn chiếm tràn làn. Ảnh: TS.
Ông Đoàn Ngọc Hải hết xuống đường, vỉa hè quận 1 lại bị lấn chiếm tràn làn. Ảnh: TS.
Ông Đoàn Ngọc Hải hết xuống đường, vỉa hè quận 1 lại bị lấn chiếm tràn làn. Ảnh: TS.