Trợ giúp pháp lý để góp phần hạn chế khiếu nại, tố cáo

Tăng cường tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở (ảnh minh họa)
Tăng cường tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở (ảnh minh họa)
Tăng cường tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở (ảnh minh họa)
Lên top