Triết lí phục vụ của Chính phủ điện tử 2.0 vẫn không thay đổi: Lấy dân làm gốc!

Mẫu thẻ căn cước điện tử (ảnh: ybox.vn).
Mẫu thẻ căn cước điện tử (ảnh: ybox.vn).
Mẫu thẻ căn cước điện tử (ảnh: ybox.vn).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top