Trạm Cai Lậy đâu “thất thủ”, đúng hơn là sự “thất thủ” trước lòng dân

Thu phí tại trạm Cai Lậy (ảnh: Zing.vn).
Thu phí tại trạm Cai Lậy (ảnh: Zing.vn).
Thu phí tại trạm Cai Lậy (ảnh: Zing.vn).
Lên top