Tổ chức lại bộ máy: Nhận diện lợi ích nhóm là lực cản lớn nhất

Bộ Nội vụ. Ảnh minh họa, nguồn: NT An Phước.
Bộ Nội vụ. Ảnh minh họa, nguồn: NT An Phước.
Bộ Nội vụ. Ảnh minh họa, nguồn: NT An Phước.
Lên top