Tình yêu bóng đá và khát vọng Việt Nam

Ảnh: Đ.Đ
Ảnh: Đ.Đ