Tinh thần thượng tôn pháp luật và sự minh bạch của người thi hành công vụ

Đường ống dẫn nước Sông Đà 18 lần võ, gây hậu quả nghiêm trọng nhưng lãnh đạo Vinaconex lại được miễn xử lí trách nhiệm hình sự
Đường ống dẫn nước Sông Đà 18 lần võ, gây hậu quả nghiêm trọng nhưng lãnh đạo Vinaconex lại được miễn xử lí trách nhiệm hình sự